Дискусия, свързана с добрите практики за предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги“, организира Община Перник

Дискусия, свързана с добрите практики за предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги“, организира Община Перник

Община Перник в качеството си на бенефициент по проект BGLD-3.002-0010-C01 ”Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г., проведе днес обществена дискусия на тема „Добри практики в предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги“, която се състоя в Обучителния център по проекта, който се намира в кв. „Твърди ливади“.

Дискусията бе открита от зам.-кметът на община Перник Стефан Кръстев, който сподели, че наред с всички добри неща които се случват в града ни, общината трябва да обърне нужното внимание и към темата с приобщаването на маргинализираните групи към социума. 

По време на събитието Вергиния Иванова – ръководител на проекта и Юлия Андонова – координатор на проекта и директор „Развитие и комуникации“ във фондация П.У.Л.С, представиха заложените за изпълнение цели и дейности. Основната цел на проекта е чрез ефективни интегрирани подходи да се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности.

Представен бе и напредъка по проекта, като бяха разгледани конкретни реализирани дейности:

✅ Помещението, в което се състоя дискусията предстои да бъде оборудвано и ще бъде обособено като събитиен и обучителен център. Центърът се намира в кв. „Твърди ливади“, ул. „Стримон“ при бл. №55

✅ Към момента текат довършителни дейности по Център за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги, който се намира в кв. „Мошино“ на ул. „Младен Стоянов“. В центъра ще работи мултидисциплинарен екип, който ще предоставя безплатни интегрирани социално-здравни услуги – психологическо и юридическо консултирани, социално посредничество, медицински прегледи, подкрепа за трудова заетост и качествено образование, изграждане на капацитет и създаване и на устойчив координационен механизъм за сътрудничество и други.

✅ В рамките на проекта се изгражда и нова детска площадка между ул. „Черковна“, ул. „Градище“ и ул. „Дъга“.

Всички инфраструктурни проекти са в различни зони на град Перник, населявани от целевата общност.

❤️ Преди няколко месеца по проекта бе поставен и първия автоматичен външен дефибрилатор на партера в сградата на Община Перник. Целта на дейността е при евентуален инцидент да могат да се предприемат бързи действия, чрез които може да се предотврати трагедия. По този начин посетителите, заедно с помощта на специално обучен персонал ще могат да реагират своевременно при възникнал сърдечен арест. По проекта предстои да бъдат поставени още две устройства на различни точки в града.

🚑 Вече е закупен и мобилният медицински кабинет за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността. Той ще позволи извършването на мобилни прегледи от различни здравни специалисти в целевите общности, както и скрининга за обществено-значими заболявания, включително тестване за ХИВ/СПИН, диабет, туберкулоза и др.

По време на срещата бяха обсъдени и успехите и предизвикателствата пред предоставянето на интегрирани социално-здрави услуги в общността, добрите практики пред закрилата на децата, патронажната грижа в Община Перник, ролята на здравните специалисти и други. В дискусията участие взеха представители на екипа по управление на проекта, община Перник, фондацията партньор на проекта – фондация П.У.Л.С., Дирекция „Бюро по труда“ – Перник, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Перник, ОДМВР – Перник, граждани и други.