Вижте колко пари ще взимат пенсионерите след новото увеличение
Middle aged senior old couple holding documents reading paper bills paying bank loan online, calculating pension fees, payments, taxes, planning family retirement money finances using laptop at home.

Вижте колко пари ще взимат пенсионерите след новото увеличение

  Предложението е да се преизчислят пенсиите, отпуснати преди 24 декември 2021 г., от 1 юли 2023 г. с коефициент от 1,35 за всяка година осигурителен стаж. Това е съдържанието на проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване, който ще бъде обсъждан на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 30 май, съобщи БНР.

Проектът е представен от депутати от „БСП за България“.

Освен това, социалните партньори ще обсъждат друго предложение на БСП – обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да бъде свързано с минималната работна заплата, която в момента е 710 лв.

В мотивите си, БСП посочва, че предлага преизчисляване на пенсиите с коефициент от 1,35% за всяка година стаж с цел възстановяване на равнопоставеността между осигурителните лица. В настоящия момент пенсиите, отпуснати през различните години, имат различни коефициенти за „тежест“ на осигурителния стаж.

В проекта се предлага и преизчисляване на пенсиите, отпуснати преди 31 декември 2020 г., от 1 юли 2023 г., като се умножи индивидуалният коефициент на всеки пенсионер по средномесечния осигурителен доход за 2021 г. Причината е, че средният осигурителен доход се различава през годините, което води до значителни разлики в размера на старите и новите пенсии.

За да се намалят тези различия, е необходимо периодично преизчисляване на старите пенсии с актуалния среден осигурителен доход.

Последното такова преизчисляване бе извършено през 2008 г. с дохода за 2007 г. В дневния ред на срещата на тристранката е включен и проект на БСП за промени в Кодекса на труда, с които ще се определи минималната работна заплата в диапазона от 850 до 890 лв. от 1 юли 2023 г.

Социалните партньори ще обсъдят и проект на правителството за удвояване на броя на съществуващите 70 ТЕЛК (трудови експертни лекарски комисии) в страната.