ТП“ДГС-Земен“ започна доставката на дърва за огрев на населението

ТП“ДГС-Земен“ започна доставката на дърва за огрев на населението

Държавно горско стопанство Земен има готовност да започне доставката на дърва за огрев на населението от общините Земен и Ковачевци, което обслужва. Това увери директорът на ТПДГС-Земен Бисер Дачев.

„Още април проведохме процедурите за избор на фирмите, които ще режат дървесина и те вече започнаха да режат дърва. Дори имаме вече населени места, където сме приключили на 100% доставката на дървата за огрев. Ние не предлагаме иглолистна дървесина за огрев, защото хората не я търсят. Затова предлагаме само широколистни дърва. Цената в момента е 70.62 лв. за кубик с включен ДДС. Искам да направя важно уточнение. Товаренето, транспорта и разтоварването се извършват от фирмата, която добива дървесината. Гледаме сечищата да са  максимално близо до съответното населено място, за да може транспортните разходи да са по-малки. Фирмите, които работят на територията на нашето стопанство, работят и на територията на горско стопанство Радомир, част от тях работят и в Трън. При положение, че цената за транспорт и товаро-разтоварна дейност е достигната вече някаква цена, няма как тя да бъде завишена или намалена за хората от нашите две общини. Хората, които извършват тази дейност са почти едни и същи. Ако не ги устройват цените, те няма да работят при нас. Искам да направя уточнение, че хората, които разполагат със собствен транспорт, могат да си натоварят полагащите им се дърва от сечище. Но транспортът им трябва да е високопроходим и да е оборудван с GPS система. За тази година, според направените заявки по списъците, които са ни предоставени, трябва да осигурим на населението от двете общини, в които имаме общо 723 домакинства, 6 267 кубика дърва за огрев. Но винаги имаме движение при доставките, защото има хора, които се отказват от тях, защото отиват да живеят на друго място. След като приключи плащането на дървесината, ще знаем със сигурност какво количество ще доставим тази година“, поясни Бисер Дачев.

На въпроса- има ли опасност и тази година да скочи цената на дървата за огрев драстично, както миналата година, директорът на Горското стопанство в Земен поясни:“ Мога да Ви уверя, че  тази година няма опасност цената на дървата да скочи драстично. Дърва за огрев на 200 лева, каквато ситуация се получи миналата година, няма как да се случи сега. Но дори и в тази ситуация, ние удържахме и продавахме дървата за огрев на цени 55 лв. за куб.м. с ДДС, като товарене, транспорт и разтоварване се заплащат допълнително. Но въпреки това крайната цена, на която хората си получаваха дървата за огрев беше от 80-84 до 90 лв./куб.м. максимум. Преобладаващата част от хората в двете общини, които обслужваме, са на възраст и не разполагат с огромни финансови възможности. Освен това имаше и указания на нашето министерство относно цените, на които трябваше да бъдат реализирани дървата за огрев, които ние стриктно спазвахме. Може би затова търсенето на дърва в двете общини беше много голямо. Например, при нормално потребление през годините от около 3- 3500 куб.м., миналата година, съгласно подадените ни списъци от кметовете, трябваше да доставим 7 000 куб. м. В крайна сметка издължените дърва миналата година бяха 6 595 куб. м в двете общини. Предполагам, че това се дължеше на притеснението на хората, че ще скочи драстично цената на дървата за огрев и те се презапасиха. Надявам се тази година хората да не се презапасяват, защото няма причина затова“.

На въпроса- има ли желаещи сред хората от двете общини да добиват дървесина на корен, Бисер Дачев отговори:“ По тарифна такса на корен, дървесината за местното население беше атрактивна през 90-те години. Причината е, че хората, които сега са по над 70 години, тогава са били млади и в работоспособна възраст и сами успяваха да се справят с този вид добив. Той, всъщност, беше и основния добив за населението от двете общини през тези години. Ние само определяхме сечищата, където могат да си отрежат дърва и ги маркирахме. Но сега няма вече желаещи за такъв вид добив, не само поради това, че населението застарява, но и много хора напуснаха селата и тръгнаха да търсят препитание в градовете“.

ТП“ДГС-Земен“ добива и технологична дървесина за заводите в Стамболийски и в Бургас. Според директора на горското стопанство, до сега не е имало прекъсване на доставките, така че заводите да имат недостиг на суровина.

Според Бисер Дачев, на територията на ТП“ДГС-Земен“, почти липсва едра дървесина. „Освен това, при нас нямаме традицията, която я има, например, в благоевградско- едни фирми да добиват дървесина, а други да се занимават с преработката и. Основният добив на територията на горското стопанство е технологичната дървесина и дърва за огрев.