Над 80 безработни посетиха трудовата борса в Перник, а 18 получиха предложения за работа

Над 80 безработни посетиха трудовата борса в Перник, а 18 получиха предложения за работа

84-ма човека, търсещи работа, посетиха организираната от Дирекция „Бюро по труда“ в Перник трудова борса, която се проведе в Общински младежки дом, в края на миналата седмица.

Първата за тази година трудова борса, по традиция, бе открита от директора на Бюрото по труда Росен Симеонов. Той поясни, че тази борса се организира с цел да се предостави възможност на хората, търсещи работа, да се срещнат лице в лице с бъдещите си работодатели и да договарят сами както размера на трудовото възнаграждение, така и условията на труд.

В борсата взеха участие 14 фирми от областите Перник и София, от браншовете: производство на електрически съоръжения, производство на фармацевтични и козметични продукти, производство на изделия от стомана, производство на изделия от метал, разпространение на филми и телевизионни предавания, търговия, кредитиране, ресторантьорство и обслужване в заведения за бързо хранене, спомагателни дейности в добива и преработка на въглища, отбрана и сигурност.

Дирекция „Бюро по труда” бе осигурила специален щанд за запознаване на посетилите на трудовата борса търсещи работа лица с възможностите за работа в чужбина и работните места, заявени в сайта за работа в Европа EURES. Работодателите бяха запознати с начините за търсене на работници от ЕС.

Присъстващите на борсата работодатели заявиха 53 свободни работни места. Борсата премина при добра организация. Беше предоставена възможност на търсещите работа за директен  контакт с работодатели от различни браншове и предоставена възможност за договаряне сключването на трудови договори.

По информация на Бюрото по труда, на тази борса 18 от търсещите работа са поканени от работодателите да депозират допълнително документи с цел постъпване на работа.

„Организирането на трудова борса от страна на Бюрото по труда още веднъж доказа, че има голяма полза за хората, които търсят работа. Това осмисля усилията, които екипът положи за организирането й“, подчерта Росен Симеонов.