Важно за пенсионерите- предлагат преизчисляване на пенсиите
Middle aged senior old couple holding documents reading paper bills paying bank loan online, calculating pension fees, payments, taxes, planning family retirement money finances using laptop at home.

Важно за пенсионерите- предлагат преизчисляване на пенсиите

Пенсиите, отпуснати до 24 декември 2021 година да се преизчислят от 1 юли 2023 г. с 1,35 за всяка година осигурителен стаж, предвижда проект за промени в Кодекса за социално осигуряване, който ще се обсъжда на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 30 май, информира БНР.

Проектът е внесен от депутати от „БСП за България“.

Социалните партньори ще обсъждат и друго предложение на БСП –  обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да е обвързано с минималната работна заплата, която в момента е 710 лв.

В мотивите си от БСП посочват, че правят предложение за преизчисляване на пенсиите с 1,35 процента за всяка година стаж с аргумента, че така ще се възстанови равнопоставеността между осигурените лица. Сега пенсиите, отпуснати през различните години са с различни коефициенти на „тежест“ на осигурителния стаж.

В проекта има още едно предложение – пенсиите, отпуснати до 31 декември 2020 година, да се преизчислят от 1 юли 2023 г., като индивидуалният коефициент на всеки пенсионер се умножи по средномесечния осигурителен доход за 2021 година. Аргументът е, че средният осигурителен доход е различен през годините, и затова размерът на старите и новите пенсии често чувствително се различава. За да се намалят тези различия, се налага периодично преизчисляване на старите пенсии с актуален среден осигурителен доход.

Последно такова преизчисляване беше направено през 2008 година с дохода за 2007 г.. В дневния ред на тристранката е включен и проект на БСП за промени в Кодекса на труда за определяне на минималната работна заплата от 1 юли 2023 година в диапазона 850-890 лева.

Социалните партньори ще обсъдят и проект на правителството за двойно увеличение на броя на сега съществуващите 70 ТЕЛК в страната.