Ще ремонтират 19 пътни отсечки от четвъртокласната мрежа в общината

Ще ремонтират 19 пътни отсечки от четвъртокласната мрежа в общината

Община Перник заделя 400 000 лв. без ДДС за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа, съобщиха от администрацията. Предвижда се текущ  ремонт на общински пътища и пътни съоръжения – мостове, подпорни стени, берми, канавки, водостоци. Ще се изпълнят и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации.

Планиран е ремонт на 19 пътни отсечки. Сред тях са шосетата за селата Студена, Кралев дол, Драгичево, включително и до едноименната жп гара, до село Ярджиловци,  Дивотино – Люлин –  Големо Бучино, до с. Радуй, до болницата за туберколозни болести „Св. Пантелеймон“, между градските квартали „Кристал“ и „Бела вода“ и др.

Ще бъдат затворени пукнатините по повърхността на пътната настилка, която ще се преасфалтира, ще се положи нов износващ пласт и нови бордюри, ще се подменят тротоарни настилки с асфалтобетон, ще се проведат оздравителни дейности по конструкцията на пътните принадлежности и др.

Дължината на четвъртокласната пътна мрежа в община Перник е 82,2 км.