Стартира проектът за обновяване на сградата на ОДМВР

Стартира проектът за обновяване на сградата на ОДМВР

Началото на изпълнението на проекта за обновяване на сградата на Областната дирекция на полицията в Перник е дадено. Той предвижда обновяване, саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изразяващо се в реализиране на всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност. Предвижда се полагане на топлоизолационна система на всички външни ограждащи стени и покрив, подмяна на съществуващата дървена дограма с нова PVC дограма със стъклопакет, подмяна на луминесцентни и осветителни тела с нажежаема жичка с енергоспестяващи осветителни тела, подмяна на отоплителни тела, ремонт на покрив, изграждане на рампа за инвалиди и мълниезащита с изпреварващо действие. Административната сграда на Областна дирекция на МВР – Перник е публична държавна собственост, чието предназначение е за делова и административна дейност. Обектът попада в Зона с публични функции с висок обществен интерес, съгласно ИПГВР на град Перник. Сградата е построена през 1951 год., с монолитна стоманобетонна конструкция и с административни, обслужващи и специални помещения. Стените са изградени от плътна тухлена зидария, с външна варово-циментова мазилка и вътрешна варова мазилка с шпакловка. На някои участъци от северната и южната страна външната мазилка е наранена, в следствие на атмосферни влияния, което влошава топлотехническите характеристики на стените като цяло. Поради тази причина е наложителен ремонт за същата и изкърпване на повредените участъци преди изпълнение на енергоспестяващите мерки. Покривите са тип ,,четирискатен“, дървена конструкция. Състоянието на покрива не е добро, предвижда се подмяна на покривната конструкция.

Първа копка на проекта за  обновяване и  въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна дирекция на МВР – Перник направиха директорът на ОДМВР-Перник старши комисар Павел Млеканов и кметът на Община Перник Станислав Владимиров. Основната цел на проекта, който  се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г., е да се увеличи експлоатационната годност на сградата, както и да се осигури подходяща рентабилна и енергоефективна инфраструктура.

 „Днес сме се събрали по наистина хубав повод във връзка с обновяване на сградата на Областната дирекция на полицията, за по-добра енергийна ефективност и по-добри условия на труд на нашите полицаи“, каза Станислав Владимиров.

 „Това е поредната страхотна инициатива, която е предприета от общината. Смея да твърдя, че ще допринесе за по-добрия облик на сградата и по-добрата работа на полицията“, заяви старши комисар Млеканов.

С реализацията на проекта, обектът ще бъде приведен в съответствие с изискванията на Закона за енергийна ефективност и нормите за изграждане на достъпна среда, включително за хора с увреждания.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 749 173 лева.