Над 5 300 хектара със слънчоглед и над 1 500 хектара с царевица са засети в региона

Над 5 300 хектара със слънчоглед и над 1 500 хектара с царевица са засети в региона

Силно овлажнелите площи затрудняват работата на машините на полето и забавят пролетната кампания. Въпреки това, до момента в областта са засети вече 5 344 ха с маслодаен слънчоглед.

Най-много площи с тази култура до момента са засети в община Брезник- 2 384 ха. Следват общините: Радомир- 1 730 ха, Перник- 900 ха, Земен- 220 ха, Ковачевци- 95 ха и Трън-15 ха.

Успоредно със сеитбата на слънчогледа се сее и царевица за зърно. До момента в региона с тази култура са засети общо 1519.9 ха.

Отново най-много площи с царевица са засели стопаните от община Брезник-629.9 ха. След тях се нареждат земеделците от общините: Радомир- 580 ха, Перник- 150 ха, Ковачевци- 80 ха, Трън- 60 ха и Земен- 20 ха.

Тази пролет, земеделските производители от региона се отказаха от сеитбата на пролетен ечемик. Единствено брезнишките земеделци засяха с тази култура едва 21 ха.

Според агроспециалистите, пролетната кампания в региона закъснява. Валежите не позволяват на стопаните да наваксат закъснението и да приключат сеитбата в благоприятните агротехнически срокове за пернишкия регион. По тази причина в областта закъснява и третирането на есенниците с хербициди.