Изложба в памет на основоположника на сеизмологията, бе открита в Перник

Изложба в памет на основоположника на сеизмологията, бе открита в Перник

Днес, по повод годишнината от земетресението разлюляло Перник преди 11 години,  в Минната дирекция беше открита изложба, посветена на човека, положил основите на българската сеизмология.

Изложбата се нарича „Д-р Стайко Стайков – живот, отдаден на науката“.  На официалното откриване присъстваха областният управител Людмил Веселинов и  зам.-кметът на община Перник Стефан Кръстев.

Д-р Стайков е роден на 23 октомври 1882 г. в Стрелча. През 1912 г. завършва физика в Берлинския университет, а през 1914 г. защитава докторска дисертация. След това е асистент и главен асистент в Централната метеорологична станция. От 1915 г. е действителен член на Германското и Австрийското метеорологично дружество.

Стайко Стайков работи в областта на атмосферната оптика и акустика, сеизмологията, метеорологията и климатологията. Полага основите на инструменталното определяне на земетресенията в България и установява връзката между далечината на епицентъра и времето на пристигане на първите два вида обемни вълни. Той е първият учен в света, който създава формула за установяване на дълбочината на хипоцентъра. Разработва модел за метеорологична клетка и начертава първите изотерми на България, разделя страната на четири климатични области и определя вертикалния температурен градиент.

Негова е заслугата за монтирането на първия български сеизмограф в София през 1904 г. Трудовете му по сеизмология, климатология и метеорология са публикувани в най – авторитетните български, немски и италиански издания.

Стайко Стайков е един от най-светлите умове на българската наука от началото на ХХ век, а името му остава в историята ни като пример на рядко талантлив учен, изживял живота си на един дъх, служейки всеотдайно на науката и на България.