Отложиха обсъждането на предложението за изграждане на крематориум в Перник

Отложиха обсъждането на предложението за изграждане на крематориум в Перник

Отложи се обсъждането за изграждане на крематориум в Перник

Точката от дневния ред на сесията на Общински съвет Перник, касаеща промяната на предназначението на площ, която да се преобразува в терен за изграждане на крематориум,  беше изтеглена от вносителя.

Припомняме че, инвестиционно предложение за изграждане на комплекс за кремиране с урнополагане бе внесено в Община Перник от фирма „Перник Крематориум“ ООД, представлявана от Александър Димитров. В документа е казано, че паркът за урнополагане ще се изгради на терен от около 9000 квадратни метра и ще се намира между Перник и с. Дивотино. Номиналният максимален дневен капацитет на работа ще възлиза на 10 кремации при 12-часов работен ден. Инвеститорът е изчислил, че това се равнява на 2480 кремации средно за година при 248 работни дни.

Големината на сградата на крематориума ще бъде около 500 квадратни метра разгъната застроена площ. За поддържането на парковите и алейните площи, както и за дейностите по кремирането, ще бъдат ангажирани минимум осем работници и специалисти.

Не се очакват вещества от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които да е възможен контакт с води, се посочва в уведомлението. Изпълнението на дейностите по кремиране са свързани с генериране на метални отпадъци, които не изгарят по време на процеса. Това са главно метали от обкова на ковчезите, медицински планки, стави и други, които се събират и предават на фирми, регистрирани по Закона за управление на отпадъците, се посочва в текста.

За основните дейности по кремирането не се изисква използване на вода и не се генерират отпадъчни води, се посочва още в текста. Посочва се още, че няма необходимост от употреба на опасни вещества, поради което няма да има в наличност на площадката на инвестиционното предложение.

Очаква се общите емисии на вредни вещества във въздуха от процеса на кремиране да съдържат прах и въглероден оксид, пише в уведомлението за инвестиционно предложение. В текста му се пояснява, че системата за намаляване на димните газове от прах в атмосферата, с която е оборудвана инсталацията, е от мокър тип (SCRUBBER), състояща се от система за намаляване на емисиите, свързана с въздуховод, облицован вътрешно с огнеупорен материал, към изхода на отпадъчните газове от гореспоменатата пещ след горенето. Системата за намаляване на димните газове се активира автоматично при стартиране на кремационната пещ и автоматично се изключва в края на зададения цикъл, се отбелязва в документа.

Намаляването на праха се извършва с помощта на завеса от вода, която се напръсква фино при високо налягане, с помощта на специална дюза, върху цялата проходна секция, като се намокря финият прах, съдържащ се в отпадъчните изпарения. Водата за измиване, смесена с гореспоменатия прах, се утаява в седиментер, изграден от плоча от въглеродна стомана, и тук, след утаяване на примесите, се рециркулира с помощта на електрическа помпа, която захранва гореспоменатите дюзи. Промивната течност ще действа и при пречистването на водоразтворими съединения, присъстващи в димните газове като HCL, НЕ, S02.

В случай на аномалии или неправилно функциониране на системата за измиване, специално устройство сигнализира за това с помощта на визуална и звукова аларма. В частта за технологиите, приети за ограничаване на емисиите на миризми, в уведомлението се посочва, че приетите експлоатационни параметри, спомагателните работни единици, разположени след първичното изгаряне (след изгаряне, скрубер), осигуряват нива на емисиите доста под границите, наложени от референтните стандарти.

До този момент в областния град няма съществуващ крематориум.

Инвестицията се приема с различни настроения от перничани. Най-вероятно и това е причината докато се изчистят всички различия, разглеждането на това предложение да се отложи.