Чувствително са намалели болните от варицела в региона, твърдят от РЗИ-Перник

Чувствително са намалели болните от варицела в региона, твърдят от РЗИ-Перник

Значително е спаднал броят на болните от варицела в региона през изминалата седмица. Регистрирани са 13 заболели, при 19 за предходната седмица. Най-много са заболелите във възрастовата група 5-9 г.- 9. Следват групите:  0-4 г. – 1 дете.;  10-14 г.– 2 деца; 25-29 г.– 1. Болните са регистрирани в общините Перник и Радомир. Всички болни се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Засегнати са колективи в община Перник: ДГ №4 „Чуден свят“, СУ „Св. Иван Рилски“, СУ „Темелко Ненков“, а в община Радомир: ДГ „Слънце“ и ДГ „Радомирче“. Добрата новина съобщиха от Регионалната здравна инспекция.

Другата добра новина е, че през изминалата седмица не са се променили заболелите от заразни болести. Констатирани са 43-ма болни, при същия брой за предходната седмица.

Намаление има и при болните от грип и остри респираторни заболявания. Регистрираните заболели са 43, при 53 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 61,48%оо, при средна за страната 36,73 %оо към 09.05.2023 г.

Незначително са се увеличили заболелите от скарлатина през седмицата. Установени са 2-ма болни, при 1 за предходната седмица. Болните се лекуват амбулаторно от личния си лекар. Направени са епидемиологични проучвания в огнищата и са предприети необходимите мерки с цел недопускане разпространение на заболяването.

Неприятната новина е, че има леко увеличение при новозаразените от коронавирус. Регистрирани са 27 заболели, при 21 за предходната седмица. Най-много са заболелите на възраст над 65 години-19. . Всички болни са регистрирани в община Перник. Седем от заболелите са хоспитализирани в МБАЛ „Рахила Ангелова“ и пет в СБАЛББ. Останалите заболели се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Няма засегнати организационни колективи.

Намалели са болните от ентероколит. Установен е само 1 болен, при 2 за предходната седмица. Става въпрос за дете на 1 г. от  Радомир. Лекува се стационарно в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“.

През миналата седмица инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 232 проверки. 86 от тях са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене  86. Относно спазването на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, са извършени 29 проверки.

През миналата седмица РЗИ е продължила да извършва мониторинг на питейните води. Взети са общо 178 проби от питейни водоизточници в различни населени места на региона, за да се установи дали подаваната вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на МЗ.

Във връзка с наближаването на летния сезон са взети и 15 проби на води от плувни басейни в областта.