България се нарежда на пето място по най-много пчелни кошери в ЕС

България се нарежда на пето място по най-много пчелни кошери в ЕС

България се нарежда на пето място сред страните от Европейския съюз по брой на пчелни кошери. От общо 8.1 млн. пчелни кошера е ЕС, 0.9 млн. броя се намират в България, става ясно от последните данни на европейската статистическа служба Евростат, актуални към края на 2020 година.

Най-много пчелни кошери в ЕС има в Румъния (1.5 млн.), следвана от Гърция и Италия (по 1 млн. Испания (0.9 млн.), България и Португалия (0.7 млн.).

Данните не разкриват цялостната картина в ЕС, тъй като обхващат само тези пчелни кошери, които са част от ферми. В някои страни, като Германия например, пчелните кошери не се водят като част от стопанства, което означава, че реалният брой на пчелните кошери в ЕС навярно е много по-голям.

Най-много пчелни кошери във ферми се отчитат в испанския регион Естремадура (300 220 броя), следван от португалския регион „Norte” (257 040) и румънския регион „Nord-Vest” (250 510 броя). Българските региони Северен централен (210 980 броя) и Североизточен (192 930 броя) се нареждат съответно на осмо и девето място по най-много челни кошери в ЕС.

Пчели се отглеждат на територията на целия ЕС, като те опрашват широк спектър от култури, които се отглеждат в по-топъл и по-студен климат, посочват от Евростат. Те са в състояние да оцелеят при по-студен климат, като презимуват в кошерите си, използвайки запасите си от мед, добавят от институцията.

Значението на опрашването на пчелите в селското стопанство се признава за решаващо средство за гарантиране на продоволствената сигурност на ЕС и в борбата със загубата на биологично разнообразие. Данните са публикувани по повод „Световния ден на пчелите”, който се отбелязва на 20 май.