Общинският съвет прие отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Перник за 2022 година

Общинският съвет прие отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Перник за 2022 година

Днес пернишкият минипарламент прие на редовното си заседание отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Перник за 2022 г. След увеличаване на приходната част на бюджета с 23 673 376 лв., към 31 декември, общата сума на основния финансов документ е 160 537 512 лв. През 2022 г. в бюджета на Община Перник са постъпили 116 727 978 лв., от които 74 070 894 лв. са държавни приходи, 42 657 084 лв. са общински.

Общото изпълнение на приходната част на бюджета за четвъртото тримесечие е 72,71 процента и съвпада с разходната му част. Изпълнението на окончателния годишен (патентен) данък е в размер на 124 876 лв., което е 83,25 на сто, на имуществени и местни данъци 110,37 на сто. Най-голям относителен дял в общия размер на разходите заемат трудовите възнаграждения – 54,15 на сто. За вода, топлоенергия и електрическа енергия са изразходвани 6 166 617 лв. Разходите за храна в детските заведения и заведенията за социални услуги са 2 523 365 лв., което е с 5,13 на сто под планираните.

В дейностите „Озеленяване“, „Чистота“ и „Управление на дейностите по отпадъците“ за поддържане на обществените територии са похарчени 11 317 798 лева, при план 12 243 402 лева.

Поради липсата на актуализиран бюджет за 2023 г., Община Перник се намира в затруднено положение да изпълнява дейности, свързани с нормалното й функциониране, в т.ч. и финансирането на инвестиционни проекти в полза на местната общност, твърди кметът Станислав Владимиров. Затова на своето заседание Общинският съвет даде „зелена улица“ на искания инвеститиционен кредит в размер на над 5,65 млн. лв, който ще бъде изплащан за срок от 240 месеца.