До 2020 година – 605 договора са сключени по различни евро програми в Пернишко

До 2020 година – 605 договора са сключени по различни евро програми в Пернишко

Общата стойност на финансиране по оперативните програми за периода от 2014 до 2020 година за област Перник е 259 218 951,36 лв., безвъзмездното финансиране е в размер на 202 409 55,28 лв. Бенефициентите са 428, а сключените договори – 605. Това съобщи Ирена Георгиева, управител на Областния информационен център (ОИЦ) – Перник, на конференцията, организирана вчера от Българската телеграфна агенция (БТА) по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, която се проведе в Перник.

В Община Трън са сключени 27 договора, на стойност 7 190 294,15 лв., като стойността на безвъзмездната финансова помощ по тях е в размер на 6 231 058,63 лв., а бенефициентите са 20 на брой. За Община Земен са сключени 33 договора с 17 бенефициенти, на стойност 9 792 636, 06 лв., от които безвъзмездното финансиране е в размер на 7 226 004,49 лв., посочи още Георгиева.

Деветнадесет са сключените договори по оперативните програми в Община Ковачевци за периода 2014-2020 година, а общата им стойност е 2 255 330,80 лв. Договорите, сключени за периода в Община Радомир, са 108, с 72 бенефициенти, а общото финансиране е в размер на 23 183 466,40 лв., от които безвъзмездната помощ е 16 542 081,11 лв. Договорите в община Брезник са 56 на стойност 12 386 386,53 лв., те са сключени с 38 бенефициенти, а безвъзмездната помощ по тях е в размер на 9 312 525,85 лв.

Най-много договори има в Община Перник – 359, с 274 бенефициента. Общата им стойност възлиза на 102 051 621,27 лв., от които безвъзмездната помощ е 83 809 003,45 лв., каза още управителят на ОИЦ-Перник.

По Оперативна програма „Околна среда“ за миналия програмен период са сключени общо 9 договора, финансирани с 96 572 931,78 лв. Тук се включват договорите на шестте общини, относно рекултивацията на старите депа за отпадъци, както и договорът за екологичен транспорт на град Перник, по който са купени пет електробуса. В програмата влиза и договорът за изграждане на „ВиК“ инфраструктура на териториите на Перник и Радомир.

Ирена Георгиева посочи, че сключените договори по Оперативна програма „Региони в растеж“ в региона са 14, а безвъзмездното финансиране по тях е 23 958 210,28 лв.

Управителят на ОИЦ акцентира върху проекта на Община Перник по ОП „Региони в растеж“ за градския транспорт на Перник. „Проектът е много значим за нашия град, заради местните хора, но и туристите, и гостите на града. Купените автобуси по проекта се ползват от обществеността в града“, подчерта Ирена Георгиева. Тя посочи за добър пример и реализирания проект за обследване на енергийната ефективност и прилагането на мерки за енергийна ефективност в детската градина „Калина Малина“ в Перник. „Това е емблематичен проект, на стойност над един милион лева. Чрез него и най-малките жители на областта се възползват от европейското финансиране“, каза управителят на ОИЦ-Перник.

Като един от важните и успешни проекти тя посочи и изграждането на социални жилища в кв. „Тева“ на град Перник, финансиран с близо 1,5 милиона евро по оперативна програма „Региони в растеж“. Жилищата в момента се използват и се стопанисват от Община Перник, която е бенефициент по проекта.

По оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в областта са финансирани 321 договора, с безвъзмездно финансиране за над 19 милиона, проекти по програмата „Добро управление“ – пет договора и безвъзмездна помощ от 805 000, Програма „Храни“ с договори за над 1 милион лв. По програмата“„Развитие на човешките ресурси“ са сключени 77 договора, на стойност над 19 млн. лв. Финансирани са проекти и по приоритетни оси за подобряване на качеството на работните места и за намаляване на бедността и социалното изключване.