Две експозиционни зали в община Земен създадени по програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия

Две експозиционни зали в община Земен създадени по програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия

Общината в Земен е реализирала 33 договора по европейски програми за миналия програмен период 2014-2020 година, съобщи Александър Пейчев – консултант по проекти към община Земен на конференцията, организирана от Българската телеграфна агенция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, която се проведе в  зала „Тържествена“ на Минната дирекция в Перник.

Общината полага максимални усилия да кандидатства по всички възможни оперативни програми и там, където има възможност и капацитет – и да реализира проекти, посочи Пейчев. Той изтъкна, че общината е с малко на брой население и затова вниманието на администрацията е насочено предимно към Програмата за развитие на селските райони. „Участваме активно и по другите програми и изпълняваме всички възможности, които се предоставят пред общината“, посочи Пейчев, като изтъкна, че 33 проекта за такава малка община като Земен, не са малко.

Пейчев акцентира върху проект, реализиран чрез програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Република Сърбия. Основната му цел е подпомагане развитието на туризма от двете страни на границата –  Пчински и Ябланишки окръг в Република Сърбия и цялата Пернишка област от страна на България.

„Земенска община винаги е имала амбицията да съхранява уникалното си културно и историческо наследство. Всички вие сте потопени в магията на грандиозните кукерски и сурвакарски празници“, изтъкна Пейчев. Той посочи, че в района особено популярни са сурвакарските празници, което е дало основание на общината да разработи проект за съхраняване и популяризиране на културното наследство в района, с цел развитие на туризма.

Пейчев съобщи, че по проект на стойност около 535 хиляди евро, по програмата на трансгранично сътрудничество, са реновирани две зали в читалищата на селата  Елов дол и Дивля, където има изградени модерни съвременни експозиции. В резултат на изпълнението на проекта в Елов дол е създадена изложба на сурвакарски празнични обичаи, а в с. Дивля е подредена експозиция, посетена на  Владимир Димитров – Майстора, където големият ни художник е живял в продължение на седем години.

„Двете експозиционни сбирки са уникални и предизвикват огромен интерес сред туристите“, посочи Пейчев.

Паралелно с това е реализиран и инфотур, представящ възможностите за туризъм в региона, които да бъдат предложени в бъдещи туристически пакети.  Създаден е и 20-минутен филм, отразяващ туристическия потенциал на региона, а проектът е финализиран с фолклорен фестивал, с участието на групи от България и Сърбия.

Благодарение на този тип проекти заздравихме партньорските си отношения от двете страни на границата и това даде добър резултат, защото малко след това реализирахме и още един общ проект, разказа Пейчев. Той посочи, че е благодарен на програмата за възможността да бъдат създадени новите изложбени зали.