Близо 200 хиляди лева инвестира Община Брезник за геоложко проучване и изработване на проект за укрепване на две свлачища

Близо 200 хиляди лева инвестира Община Брезник за геоложко проучване и изработване на проект за укрепване на две свлачища

Община Брезник  обяви конкурс по ЗОП за избор на фирма-изпълнител за изработване на проектно-проучвателни работи, които включват инженерно-геоложко проучване и инвестиционен проект за укрепване на свлачища. За извършването на тези дейности са предвидени 198 000 лева с ДДС. Средствата се предоставят от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съгласно сключени споразумения по обособени позиции, информираха от общината.

В обществената поръчка, която обяви Община Брезник са две обособени позиции. Едната позиция е за укрепване на свлачище в землището на село Конска, а другата е за укрепване на свлачище в землището на село Слаковци. Срокът за изпълнение на възложените дейности и за двете обособени позиции е 30 ноември 2023 година, уточняват още от Община Брезник.

Свлачището в село Конска се намира в имот с площ 16 053 квадратни метра, който е в местността “Вървище”. Свлачището в село Слаковци е в местността “Кръст” и е в имот с площ 8 799 квадратни метра.