Регионална конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“ в Перник

Регионална конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“ в Перник

Регионална конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“се проведе днес в сградата на Минната дирекция в Перник.

Проектът се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия. Основната му цел е да предоставя информация на широката общественост за политиката на сближаване, за ролята на различните заинтересовани страни при изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз (ЕС), за резултатите на местно ниво и възможностите през програмен период 2021-2027 г.

В рамките на форума бяха обсъдени постигнатите резултати и добри практики в програмния период 2014-2020 година. Представени бяха и приоритетите в политиката на сближаване в Европейския съюз за новия програмен период до 2027 година.

В конференцията участваха представители на Областна администрация – Перник, представители на общините от региона и Областен информационен център.

По време на дискусията бяха обсъдени постигнатите в област Перник резултати и добри практики, както и уроците от програмния период 2014-2020 година. Представени бяха новостите в политиката на сближаване за периода 2021-2027 година и как тя помага на региона да преодолее предизвикателствата, пред които е изправен.

Целта на инициативата на БТА е да информира и да насърчи открит диалог по темата. Планирано е през тази година инициативата „Европа в България: Общо бъдеще“ да се реализира във всички областни градове в страната в шестте региона за планиране, както и в Казанлък и Самоков. Домакин и организатор на поредицата от събития е националната информационна агенция.