Конференция на тема „Европа в България: Общо бъдеще“ се проведе в Перник

Конференция на тема „Европа в България: Общо бъдеще“ се проведе в Перник

Конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“ се проведе днес в сградата на Минната дирекция в Перник.

Проектът се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия. Основната му цел е да предоставя информация на широката общественост за политиката на сближаване, за ролята на различните заинтересовани страни при изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз (ЕС), за резултатите на местно ниво и възможностите през програмен период 2021-2027 г.

На нея взеха присъстваха представители на областната администрация в Перник, на

общините в региона, на Областния информационен център, журналисти.

В рамките на форума бяха обсъдени постигнатите резултати и добри практики в програмния период 2014-2020 година както за региона, така и за отделните общини. Представени бяха и приоритетите в политиката на сближаване в Европейския съюз за новия програмен период до 2027 година.

По време на дискусията бяха обсъдени постигнатите в област Перник резултати и добри практики, както и уроците от програмния период 2014-2020 година. Бяха представени новостите в политиката на сближаване за периода 2021-2027 година и как тя помага на региона да преодолее предизвикателствата, пред които е изправен. Споделени бяха и трудностите при реализирането на проектите по европейските

Планирано е през тази година инициативата „Европа в България: Общо бъдеще“ да се реализира във всички областни градове в страната в шестте региона за планиране, както и в Казанлък и Самоков. Домакин и организатор на поредицата от събития е националната информационна агенция.