Губернаторът:Надявам се заедно с БТА да създаваме културни и образователни продукти на територията на региона!

Губернаторът:Надявам се заедно с БТА да създаваме културни и образователни продукти на територията на региона!

Надявам се заедно с БТА да създаваме културни и образователни продукти на територията на Област Перник, каза областният управител Людмил Веселинов

За мен е удоволствие Българската телеграфна агенция (БТА) да провежда своите срещи, заседания и други формати в тази историческа сграда. Винаги съм си мечтал да работим в една посока пълноценно и ми се ще да вярвам, че ще бъдем партньори за всичко, което се случва на територията на Област Перник – заедно да го изграждаме, заедно да създаваме културни и образователни продукти, да работим в добра координация в администрацията и всичко това да стига до всеки жител на Област Перник, но и на цяла България. С тези думи областният управител на Област Перник Людмил Веселинов откри местната конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, която се провежда днес в сградата на Минната дирекция в Перник.  Проектът се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия. Основната му цел е да предоставя информация на широката общественост за политиката на сближаване, за ролята на различните заинтересовани страни при изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз (ЕС), за резултатите на местно ниво и възможностите през програмен период 2021-2027 г.

Веселинов обеща Областната администрация да предостави помещение в сградата на дирекцията в Перник за нуждите на БТА, така че Агенцията да бъде близо до всеки жител. Областният управител отбеляза, че сградата е достъпна, откакто са успели да я върнат в полето на държавата.

Той изрази мнение, че всеки гражданин ще може вече да разбира много бързо за това, което се случва на територията на областта.