Радомирско училище ще има нова спортна площадка

Радомирско училище ще има нова спортна площадка

Нова спортна площадка ще бъде изградена в двора на Основно училище „Христо Смирненски“ в Радомир, съобщиха от общината. Тя ще бъде с големина 982 кв.м и ще включва футболно игрище с размери 36 м на 20м, волейболно игрище  – 18м на 9м и игрище за бадминтон с размери 10м на 10м. Всички ще бъдат със специализирана спортна настилка.

Сега в двора на учебното заведение има три стари площадки за футбол, баскетбол и волейбол. Те са строени преди повече от 50 години. Разположени са върху асфалтиран терен, който е дефектирал. Образувалите се фуги от действието на атмосферните условия са обрасли с трева. Настилката е изхабена и необезопасна за ползване.

С обособяването на предвидените спортни площадки ще се създаде безопасна среда с възможности за практикуване на четири вида спортни дисциплини, обещават от общината. Терените ще се ползват и за редица подготвителни и подвижни игри.

По предварителни разчети в спортната площадка ще бъдат вложени  136 677,50 лв. без ДДС.

ОУ „Христо Смирненски“ е правоприемник на първото градско школо в Радомир, създадено в годините на Възраждането.