Земеделските стопани могат да регистрират заявленията си в СЕУ за Кампания 2023

Земеделските стопани могат да регистрират заявленията си в СЕУ за Кампания 2023

Земеделските стопани, кандидати по директни плащания, трябва да знаят, че в индивидуалните профили в Системата за електронни услуги (СЕУ) са заредени всички актуални данни за Кампания 2023, предоставени от външни институции. В това число се включват цифрови географски слоеве, данни за брой и вид животни, референтна и специализирана информация. Това информират от Държавен фонд „Земеделие“.

Съгласно промените в приложимата нормативна уредба (Закон за подпомагане на земеделските производители и Наредба №4 от 30 март 2023г.) за 2023 и 2024 г. кандидатите могат да подадат до ДФЗ заявление за подпомагане по интервенциите и мерките по директни плащания и без да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП). За целта, след въвеждане на данните за кандидатстване в СЕУ, стопаните, които не притежават КЕП, следва да посетят Общинска служба по земеделие, за да завършат процеса по подаване на заявление.

Към момента в СЕУ е създадена възможност за заявяване (деклариране) на интервенциите, за които са налице обнародвани правила за прилагане в Държавен вестник. Въвеждането на нови функционалности в системата следва принципите на развитие на СЕУ, които и до момента ДФ „Земеделие“ използва, за да повиши ефективността на предоставяните електронни услуги. В тази връзка, поетапно, ДФ“Земеделие“ ще публикува видео инструкции за използване на новите функционалности и инструменти, разработени за Кампания 2023.