Над 3 000 декара със слънчоглед и близо 2 000 декара с царевица са вече засети в пернишко

Над 3 000 декара със слънчоглед и близо 2 000 декара с царевица са вече засети в пернишко

Сеитбата на слънчогледа в региона ускорява темпове, неблагоприятното време. До момента в региона са засети 3 020 дка, информираха от Областна дирекция „Земеделие“ в Перник.

С най-бързи темпове върви сеитбата на слънчогледа в община Брезник, където вече са засети 1 915 дка. Следват общините: Радомир- 890 дка, Земен- 180 дка и Ковачевци- 35 дка.

Изостава сеитбата на царевицата в региона. До сега с тази култура са засети общо  1 079.9 дка. Най-много царевица са засели земеделските производители от Брезник- 626.9 дка. Следват стопаните от Радомир- 400 дка, Перник- 33 дка и Земен- 20 дка.