Бюрото по труда в Перник предлага 14 свободни места за медицински сестри

Бюрото по труда в Перник предлага 14 свободни места за медицински сестри

Втора поредна седмица предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места намаляват, като през изминалата те са с 36 по-малко и достигнаха 252. За жалост по-малко със 7 са и предлаганите свободни работни места за безработните висшисти, които станаха 46.

В момента на трудовата борса в Перник са актуални 10 машинни оператори за Перник,  10 машинен оператор на фармацефтични продукти за Радомир, 13 медицински сестри в Перник.

Освен това, през изминалата седмица на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари, бармани, машинни оператори, готвачи в заведение за бързо хранене, салонни управители,  заготвител на активна маса, електрозаварчици, бояджии промишлени изделия,  лаборанти, биолози, химик-аналитици, началник на смяна, машинни оператори обработване на метал, техник-механици,  обслужващ бензиностанция, електромонтьори, шлайфисти, работници обслужващи спомагателни съоръжения,  обслужващ работник в промишлено производство, медицински лаборанти, шлосери, кредитен специалист банка, оптик-оптометрист, акушерки, обслужващи кулинарен щанд, чистач-хигиенисти, касиери, месач, пекар, оператор сигурност, пещар, разливачи на метал, шофьор на тежкотоварен автомобил, болногледачи, домашни помощници, общ работник, пакетировачи, миячи на превозни средства, работници за поправка на джанти и гуми, водач на мотокар,  машинисти на многокофов багер,  инженер-конструктори, чистачи производствено оборудване, работници строителство/ремонт и поддържане на ПЖПС съоръжения, машинист на пътно-строителни машини, главен юристконсулт- държавен служител, куриери, работници в кухня, кофаджии, кранисти, анализатори в лаборатория, дефектоскопист, зидар на пещи, резач на метал,  инженери производство, инженер-механик, електрошлосери, механошлосери, шивачи, обредник, касиер-счетоводство, охранители, продавач-консултанти, експедитори на стоки и товари, работници стоманобетонни конструкции, организатор продажби и реклама, машинен оператор шиене, техници телекомуникации, работник формоване на хранителни продукти, носач-товарач на стоки, машинен оператор производство на силиконови чипове, консултанти продажби, монтажници изделия от метал, оператори на преса, бродировачи, отчетник-счетоводство, техник-геодезист.

 През изминалата седмица на трудовия  пазар в региона преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях за обслужващите дейности. Въпреки настъпилия пролетен сезон, трудовият пазар в региона е много динамичен. Доказателство за това е фактът, че след като две поредни седмици свободните места се увеличаваха, то вече втора седмица те намаляват и станаха 252. Неприятната новина е, че намаляха и свободните места за висшисти и в момента те са 46.

 И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 206 свободни места и 46 за безработни висшисти.