Нов директор пое ДГС-Брезник, досегашният е освободен от длъжност, но не от отговорност

Нов директор пое ДГС-Брезник, досегашният е освободен от длъжност, но не от отговорност

Досегашният директор на ТП“ДГС-Брезник“ инж. Петър Савев е освободен от длъжност. Това информира изпълнителният директор на Югозападно държавно предприятие инж. Благой Милев. Той информира, че започналите проверки в горското стопанство от полицията и ДАНС, които все още не са приключили, са констатирали сериозни нарушения, свързани най-вече с реализацията на дървесината.

„Аз опитах да се свържа с инж. Савов по телефона, за да даде обяснения по направените констатации от проверките. Той, обаче, излезе в болнични и не пожела да разговаряме. Заместникът му също излезе в болнични. А в Горското ни трябва ежедневно да има човек, който да наблюдава работата по обектите и с дърводобиващите фирми, както и да съдейства на проверяващите. По тази причина бях принуден да освободя от длъжност инж. Савев, но не и от отговорност, докато не приключат проверките. Поставил съм на негово място опитен специалист,- инж. Василий Маринковски, който познава добре работата и не му е нужно време за адаптация. Бедата е, че инж. Савев е бил дълго време ръководител на Горското стопанство и нещата там са поизпуснати сериозно. Нужно е време, за да се сложи всичко в ред“, заяви инж. Милев.

Потърсихме за коментар за случващото се в „ДГС Брезник“ новоназначения директор инж. Маринковски. Той е завършил Лесотехническия университет в София със специалност „Горско стопанство” и има около 25 години работа в системата на горските стопанства. През 2008 година е награден с най-високото отличие в горския сектор „Лесовъд на годината” за постигнати успехи и доказан професионализъм. На въпроса- има ли вече представа за състоянието на Горското стопанство, той отговори: “Все още е рано да си правя изводи, защото не само че външните проверки- на ДАНС и полицията на се приключили напълно, но и започнахме наша си комплексна проверка, за да сме наясно какво е състоянието на предприятието. Работата като обем е много защото обхваща голям период от време. Предполагам, че до две-три седмици, може би, ще имам яснота. Това, което ме притеснява са грубите нарушения, които са констатирали до сега проверяващите от ДАНС и полицията. Очевидно е, че нещата, особено в последните месеци са изтървани. Приключи ли проверката, всички материали ще бъдат предадени на компетентните органи“. На въпроса- въпреки тези пропуски в предприятието, създадена ли е организация за осигуряването на дърва за огрев на населението от община Брезник, тъй като вече е месец май, инж. Маринковски отговори:“ Имаме създадена вече организация по дърводобива. Въпреки недостига на специалисти-лесовъди в Горското стопанство, след като кметът на Брезник и кметовете на населените места от общината ни предоставят списъците на хората, които имат право на дърва за огрев, ще осигурим на всички необходимите дърва за огрев. Няма опасност да оставим някого без дърва за зимата. За сега корекция на цената на дървата за огрев не очаквам“, увери директорът на ТП“ДГС-Брезник“.