Перник е сред областите с най-висока линия на бедност – 595 лева

Перник е сред областите с най-висока линия на бедност – 595 лева

Бедността през 2022 година е нарастнала, а Перник е сред областите с най-висока линия на бедност – 595 лева. Под линията на бедност попадат 25,5% от перничани

Близо всеки четвърти българин живее в мизерия. Линията на бедност за страната през 2022 г. e доход от 525,92 лв. средно на човек от домакинството. А доходите на 1,571 млн. души, или на 22,9% от населението на страната, са под този праг на бедност, обявиха от Националния статистически институт, пише Труд

През миналата година бедността в страната се е увеличила. Броят на хората, които имат доходи под линията на бедност е нараснал с 40 хил. души. А делът на хората под линията на бедност се е увеличил от 22,1% на 22,9%.

Линията на бедност се пресмята като 60% от средния разполагаем нетен доход на човек от домакинството. Оказва се, че действителната линия на бедност, изчислена от НСИ, е доста по-висока от линията на бедност, определена от служебното правителство, която за 2023 г. е само 504 лв. Линията на бедност е от съществено значение, защото от нея се определя размерът на много социални помощи. Щом официално тя е определена в по-малък размер и социалните помощи ще бъдат по-малки.

Има огромни разлики между бедността в различните области на страната. Линията на бедност за всяка област се пресмята както и за националното ниво – 60% от средния разполагаем нетен доход на човек от домакинството в областта. През 2022 г. най-ниската линия на бедност е в областите Видин и Монтана – по 373 лв. След София областите с най-висока линия на бедност са Стара Загора (625 лв.), Варна (601 лв.) и Перник (595 лева).