В Батановци ще преработват стъклени отпадъци

В Батановци ще преработват стъклени отпадъци

Стъклени отпадъци ще се рециклират в град Батановци, съобщиха от Община Перник. Постъпило е инвестиционно предложение за смилане на стъклени трошки и стъклена вата в налична инсталация. Предвижда се да се преработва до 1 тон суровина на час, при работен режим 2112 часа годишно, като ще се получава около 20 т преработена суровина.

Създава се продукт, който се сепарира по фракции и се влага в сухи строителни смеси, каменно брашно, хидроизолационни материали и др., обясняват от фирмата инвеститор. Технологичната линия е разположена в закрито хале. Производственият процес е изцяло безотпадъчен, по данни на инвеститора. Очаква се преработените стъклени отпадъци да повишат якостните характеристики на продуктите, в които ще бъдат вложени.

Производствената база е разположена на територията на бившия циментов завод в Батановци и се експлоатира от българска фирма, производител на строителни продукти.