Данъчни и нотариуси ще проверяват вече достоверността на пълномощните за сделки с коли при продажба

Данъчни и нотариуси ще проверяват вече достоверността на пълномощните за сделки с коли при продажба

Автентичността на пълномощните за сделки с МПС и тези за представителство пред НАП ще се проверява през единната информационна система на нотариусите „Единство“, обяви Министерството на правосъдието. Така ще могат да се избегнат злоупотреби с документацията.

Нововъведенията са част от допълненията, предложени от правосъдното министерство в Наредбата за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, обнародвани в Държавен вестник.

Измененията ще дадат възможност за потвърждаване автентичността на представените пълномощни, като по този начин ще се възпрепятства извършването на документни измами, подчертават от ведомството.

В информационна система на нотариусите „Единство“ ще се включва информация за пълномощни за извършване на действия на разпореждане с МПС. Там ще се вписват и документите с нотариално удостоверени подписи, с които се оттеглят такива пълномощни. Това се явява естествено продължение на включената информация от договорите за прехвърляне на собствеността на МПС и така се постига по-голяма правна сигурност и стабилност в гражданския оборот.

Справката за автентичност на пълномощно за извършване на действия пред НАП същевременно ще даде възможност за предотвратяване на данъчни правонарушения, особено тези, свързани с неправомерно възстановяване на ДДС, чрез документни измами за получаване на данъчен кредит.

Припомняме, че през 2021 г. Агенция „Митници“ разкри опит за избягване на мита и плащане на ДДС при внос на автомобили. Ведомството установи 20 случая, при които са избегнати данъци за 220 000 лв. Голяма част от колите, внесени в България, са описани като катастрофирали, повредени, дефектирали, наводнени, ударени от градушка и с механични проблеми, които може да бъдат доказани само чрез техническа проверка. В други случаи, при митническото оформление се прилагат снимки на катастрофирали коли, като накрая става ясно, че внесените коли са други.