Български пощи приемат пратки за почти всички държави и територии

Български пощи приемат пратки за почти всички държави и територии

„Български пощи“ ЕАД напомня на своите клиенти, че приема изходящи международни препоръчани и не препоръчани пратки /кореспондентски пратки, малки пакети, печатни произведения и пратки за незрящи и слабо виждащи лица/ и колети за почти всички държави и територии в света.

Не се приемат пратки за някои държави и територии, в които се извършват военни действия. Това уточниха от държавното дружество.

Украински пощи съобщават, че правят всичко възможно за да изпълняват услугите и продължават да приемат и изпращат международна поща. Към момента се обслужва по-голямата част от страната. В зависимост от ситуацията в конкретните дни различни пощенски станции не работят. Това води до сериозни забавяния в експедирането и доставката на пратките.

На официалният сайт на дружеството има информация за страните, за които не се приемат изходящи международни пратки.