Мобилни полицейски екипи посетиха малки населени места в община Трън през месец април

Мобилни полицейски екипи посетиха малки населени места в община Трън през месец април

Мобилни екипи от областната дирекция на МВР в Перник обходиха пограничната община – Трън през месец април. При някои от проверките участва и директорът на ОД на МВР старши комисар Павел Млеканов. Срещите се осъществяват по предварително обявен график и са насочени към превенция на битовата престъпност в малките населени месата. Днес бяха посетени селата Ездимирци, Банкя и Врабча. Кметовете на населените места и жители в тях поставиха въпроси от битов характер. Липсата на транспорт и зареждане с хранителни продукти са основните тревоги на хората. Също така местните споделиха, че не се подържат пътищата до населените места, което затруднява придвижването им и на обществен транспорт.

В рамките на месеца са проведени срещи с населението и кметовете на селата  Велиново, Милкьовци, Глоговица, Мракетинци, Филиповци, Бутроинци, Неделково, Лялинци и Парамун. И там проблемите са сходни, като на някои места е затруднено и водоснабдяването. Изнесените проблеми не са от компетентността на МВР. Полицията обаче ще съдейства, като ги постави пред съответните институции.

Всички местни управници разполагат с директна телефонна връзка с полицейския инспектор, който обслужва района, а също и с дежурната на районното управление. Превантивно се подават сигнали, които спомагат за добър обществен ред и сигурност на населението.