Заседава Областният съвет по земеделие и гори

Заседава Областният съвет по земеделие и гори

Заседание на Областния съвет по земеделие и гори, с председател Людмил Веселинов – областен управител на област Перник, се проведе днес в зала „Струма“ в сградата на администрацията. По време на срещата бяха разгледани и дискутирани актуални теми, които инж. Людмила Иванова – зам.-директор на ДЛС „Витошко-Студена“ представи. Във фокуса на дискусията попаднаха правата и задълженията на местните общности, засегнатите и заинтересовани страни, свързани с дейността и територията на ТП „ДЛС Витошко-Студена“. Инж. Иванова представи и планираните дейности за годината и територии, в които ще се изпълняват, както и възможностите и начините за промяна на тези дейности в случай, че са засегнати права на собственост и ползване. По време на заседанието бяха маркирани подходящи възможности за заетост, обучение и други услуги, които ДЛС „Витошко-Студена“ предлага. Бяха обсъдени възможностите за местно социално-икономическо развитие, включително възможни съвместни дейности, проекти и инициативи с местните общности, засегнати и заинтересовани страни. Разяснени бяха и конкретни мерки за опазване на места със специално културно, екологично, икономическо, религиозно или духовно значение за местните общности.

В заседанието участие взеха зам.-областният управител Илинка Никифорова, както и представители от общините на територията на област Перник.