ТПГ “Мария Кюри“ предлага атрактивни специалности за новата учебна година

ТПГ “Мария Кюри“ предлага атрактивни специалности за новата учебна година

През новата учебна 2023/2024 година Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ за първи път въвежда дуална система на обучение по професията „химик-технолог“, специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“ и по професия „машинен оператор“, специалност „Машини за гореща обработка на металите“. Тези специалности са предложени от работодатели на територията на Перник и региона и са утвърдени от МОН.

 Фирмите партньори на гимназията са „Стомана Индъстри“ АД, VETPROM AD и N&K Cosmetics Developments LTD.

Предимства на дуалната система на обучение за учениците са:

-В 11 и 12 клас учениците сключват договор с работодатели и получават възнаграждения за провеждане на тяхното практическо обучение в реална работна среда;

-Предоставя се възможност на учениците да придобият практически умения в реална работна среда, да изучават избраната от тях професия и да практикуват наученото в реална работна среда- при работодател;

-Учениците придобиват реални трудови навици и умения да работят в екип.

Дуалната система на обучение е една от най-успешните форми на професионалното образование, която дава възможност на учениците много бързо да се адаптират към работната среда.

ТПГ “Мария Кюри“ предлага и търсената сред кандидат- гимназистите професия „маникюрист-педикюрист“, специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“.

Професионалната подготовка на учениците се провежда в специализирани кабинети и модерно оборудвани лаборатории, и работилници на гимназията, а също и в реални производствени условия.

Предлаганите специалности от училището са атрактивни, модерни, даващи възможност за реализация в български и междунардни фирми и компании в областта на фармацевтичната и парфюмерийно-козметична промишленост и в сферата на машинната обработка на металите.