„В и К“- Перник вдига значително цената на питейната вода в региона

„В и К“- Перник вдига значително цената на питейната вода в региона

Сериозно се очаква да поскъпне цената на питейната вода в Перник и региона до месец. От сегашните 2.40 лв. за един кубик, с включен ДДС, цената й ще стане 3.60 лв. с ДДС. Това информира управителят на „В и К“-Перник инж. Борислав Иванов.

Изпратеното от „В и К“ обосновано предложение за повишаването на цената на водата до Комисията за енергийно и водно регулиране е минало на обсъждане.

„Вече сме пуснали това предложение до областния управител на Перник и до кметовете на общините в областта. Когато изтече едномесечният срок от уведомяването, отново държавният регулатор ще си каже окончателно думата за новата цена и едва тогава тя ще влезе в сила. На 18 май е насрочено събрание на Асоциацията по В и К, на което ще бъде обсъдено нашето предложение. След това остава само КЕВР да си даде окончателното становище, за да влезе в сила новата цена на водата. Това във времето означава някъде в началото на месец юни“, поясни управителят на „В и К“ и допълни: „Знам, че е неприятно, но нямаме друг изход. Знаете, че драстично се увеличиха както електроенергията и горивата, така и  материалите, и всички останали разходи. Последното увеличение на цената на водата бе през януари 2021 г с 6 стотинки. Новата цена, която предлагаме е за тази година. Тя е формирана на база не само поскъпването на всички разходи на дружеството, но и на база разходите, които имаме по Водния цикъл. Това, което сме входирали в КЕВР е за бизнес плана за  2022-2026 г. За съжаление, 2022 г вече отмина и  ние останахме без актуализирана цена на водата. По тази причина „В и К“ е на загуба по тази причина. Сега вече се утвърждават цените за 2023-та, 2024-та г. и така нататък. Дефаткто, всяка година е планирано някакво увеличение на цената на водата. Но, разбира се, всяка година, през януари месец КЕВР ще го коригира, на базата на представените от нас направени разходи. От тук натам, до края на бизнес плана- до края на 2026 година, на всеки 1 януари ние ще имаме актуализирана цена на водата. Те ще включва съфинансирането, което „В и К“ е направило по Водния цикъл, което възлиза на около 8 млн. лева. Аз мисля, че хората усещат промяната в качеството на обслужването, което им предлагаме. Чувствително намаляха авариите по водопроводната мрежа и принудителните спирания на водата за отстраняването им. Не се правят толкова изкопи в града по отстраняването на аварии. Смятам, че качеството на услугата, което предлагаме, е подобрено. Вярно е, че поскъпването не е малко, но проблемът е в това, че отдавна не е имало чувствително повишаване на цената на водата в региона, за разлика от всичко останало. Полагаме усилия да намалим времетраенето на отстраняването на авариите“, заяви инж. Борислав Иванов.