В Пернишко могат да се видят защитени и нетрадиционни видове животни

В Пернишко могат да се видят защитени и нетрадиционни видове животни

В Пернишко все по-често могат да се видят застрашени и смятани за нетрадиционни за региона видове животни. Това каза пред БТА зоологът Александър Дуцов.

Той е един от природозащитниците, който през 2003 г. се натъква на следи от рис в Трънско, открити в местност между язовир Ярловци и село Костуринци. Чувал е и за три случая на появили се мечки в областта. Първата е забелязана от планинари в района между Расник и Вискяр. Местни хора са му разказали, че две от животните са наблюдавани и в селата Горна Секирна и Забел. Съвсем наскоро, отново в Трънско, са засечени и следите на рис, смята се, че са от подвидовете карпатски или централноевропейски. Същите най-вероятно са дошли у нас от Сърбия или Румъния, където имат добри популации. Балканският рис е обявен за изчезнал в България през 1941 г.

Мечки са обитавали цяла България преди пет – седем века. Костите им, заедно с тези на други животни, са откривани навсякъде. За това спомагало и по-малобройното население на страната в онези години, неразполагащо с модерни оръжия и средства за защита. Свиването на популацията на мечките започва по време на турското робство и към петдесетте години на миналия век бележи своя пик. Хората смятат животното за вредител и масово се използват отрови за избиването му

Процесът по обезлесяването и освобождаването на площи за земеделски нужди също води до загубата или заличаване на животински местообитания. В момента се наблюдава обратен процес. Той е предшестван от изоставането на селата, самозалесяването и липсата на тревопасни домашни животни, което осигурява храна и добри условия за други видове.

Мечките, забелязани в Брезнишко и Трънско, най-вероятно са от т.нар. Рило-Родопска популация.

Малките планини, с които е известен районът на Краище, са идеални за придвижването и постоянното им установяване, смята Дуцов. Той не прогнозира дали бройката им ще се увеличи. Според него новодошлите мечки са лесна жертва за местните бракониери.

Зоологът допълва още, че освен мечки и рисове, в Пернишко са наблюдавани и други интересни видове от животинския свят, сред които орел змияр, пъстър пор, ливаден дърдавец и др.