Бюрото по труда в Перник предлага 288 свободни работни места тази седмица

 Бюрото по труда в Перник предлага 288 свободни работни места тази седмица

След като две поредни седмици предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места  се увеличаваха, то през тази седмица те намаляха с 13 и станаха 288. Предлаганите свободни работни места за безработните висшисти намаляха само 1 и станаха 53.

В момента на трудовата борса в Перник са актуални 10 машинни оператори за Перник, 21 продавач-консултанти за Перник, 10 машинен оператор на фармацефтични продукти за Перник, 10 шивачи, 15 медицински сестри в Перник.

Освен това, през отминалата седмица на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари, бармани, машинни оператори, готвачи в заведение за бързо хранене, салонни управители,  заготвител на активна маса, електрозаварчици, бояджии промишлени изделия,  лаборанти, биолози, химик-аналитици, шофьор на автобус, началник на смяна, машинни оператори обработване на метал, техник-механици,  обслужващи бензиностанция- газостанция, електромонтьори, шлайфисти, работници обслужващи спомагателни съоръжения, работници в строителството,  обслужващ работник в промишлено производство, шлосери, медицински лаборанти, лаборанти, крупие, кредитен специалист банка, комплектовачи, оптик-оптометрист, акушерки, обслужващ кулинарен щанд, чистач-хигиенисти, касиери, месач, пекар, оператор сигурност, пещар, разливачи на метал,  склададжия, шофьори на товарен автомобил, болногледачи, домашни помощници, общ работник, шофьор на тежкотоварен автомобил, кондуктори, миячи на превозни средства, работници за поправка на джанти и гуми, водач на мотокар, машинен оператор за опаковане, обслужващи работници в промишлено производство, машинисти на многокофов багер, машинни оператори, почиствач на метални отливки, работник спомагателни шивашки дейности, инженер-конструктори, чистачи производствено оборудване, работници строителство/ремонт и поддържане на ПЖПС съоръжения, машинист на пътно-строителни машини, главен юристконсулт- държавен служител, полировач на метал, куриери, работници в кухня, кофаджии, електромонтьори, кранисти, анализатори в лаборатория, дефектоскопист, зидар на пещи, резач на метал,  инженер производство, инженер-механик, електрошлосери, механошлосери, анализатори лаборатория,  пакетировачи, работници-озеленяване, медицински лаборанти, кранисти, магистър-фармацефт ръководител на аптека, шивачи, работници по озеленяване, помощник-възпитател, обредник, касиер-счетоводство, охранители.

 През изминалата седмица на трудовия  пазар в региона преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях за обслужващите дейности. Въпреки настъпилия пролетен сезон, трудовият пазар в региона е много променлив. Доказателство за това е фактът, че след като две поредни седмици свободните места се увеличаваха, то през изминалата те намаляха и станаха 288. Продължава търсенето на трудовата борса в Перник на медици- около 30. Добрата новина е, че не са намалели чувствително свободните места за безработни висшисти и в момента се търсят 53

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 235 свободни места и 53 за безработни висшисти.