Радомирският кмет предлага създаването на общинско предприятие за благоустройство и озеленяване

Радомирският кмет предлага създаването на общинско предприятие за благоустройство и озеленяване

Кметът на община Радомир Пламен Алексиев предлага да бъде създадено общинско предприятие за благоустройство и озеленяване. Той вече е внесъл докладна в ОбС в тази посока. Предметът на дейност на новата структура е поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, включително паркове, градини и други зелени площи, изграждане, ремонт и реконструкция на общински обекти и др.

В предприятието ще бъдат ангажирани до 20 работници, трима администратори и директор. Инициативата е насочена към подобряване на жизнената среда за населението и постигане на по-добра оперативност, ефективност и икономичност на работата.

Озеленяването и благоустрояването на Радомир е приоритет за местната управа.

Предложението ще бъде разгледано на заседание на Общинския съвет на 25 април.