Почти наполовина са намалели болните от варицела в региона, твърдят от РЗИ- Перник

Почти наполовина са намалели болните от варицела в региона, твърдят от РЗИ- Перник

Почти двойно са спаднали заболелите от варицела в пернишка област през изминалата седмица. Регистрираните през този период болни са 18, при 30 за предходната седмица. Добрата новина съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Перник. Заболелите са във възрастови групи: 0-4 г. –6 деца.; 5-9 г. – 5 деца.; 10-19 г.– 6 и 30-39 г. – 1. Заболелите са от общините: Перник, Радомир и Ковачевци. Всички се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Засегнати са колективите на две детски градини в община Перник – ДГ №14 „Славейче“, ДГ №6 „Българче“.

Значително са намалели и болните от грип и остри респираторни заболявания в региона. През миналата седмица са установени 31 заболели, при 44 през предходната седмица. Заболеваемостта през този период е 44,32%оо, при средна за страната 42,302 %оо към 18.04.2023 г.

За съжаление, през този период са се увеличили заразените с COVID-19. Регистрирани са 17 болни през този период, при 11 за предходната седмица. Най-много са заболелите на възраст над 60 години-10. Следват възрастовите групи: 20-29 г.-1;30-39 г. – 2; 40-49 г. – 1 и 50-59 г. – 3. Болните са от общините: Перник, Радомир, Трън и Брезник. Трима са хоспитализирани в МБАЛ „Рахила Ангелова“ и един в СБАЛББ Перник. Останалите заболели се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Няма засегнати колективи.

Леко са намалели и болните от скарлатина. През седмицата са констатирани 11 болни, при 12 за предходната седмица. Заболелите са предимно деца и са във възрастовите групи: 0-4 г. – 4 деца; 5-9 г. – 6; 10-19 г. – 1. Случаите са регистрирани в община Перник. Лекуват се амбулаторно от личните си лекари. Засегнати са колективите на:  ДГ №11 „Знаме на мира“, ДГ №4 „Чуден свят“, ОУ „Св. Иван Рилски“.

Втора поредна седмица е регистриран болен от туберкулоза, този път от Перник.

За пръв път от около месец е регистриран 1 болен от ентероколит. Става въпрос за бебе на 8 месеца от Перник.

За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През изминалата седмица здравните инспектори са извършили 77 проверки. От тях 30 са свързани със забраната за тютюнопушене, а 3 са относно спазване на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

В резултат на  упражнения контрол, през седмицата са издадени 3 предписания за отстраняване на констатирани нередности.

И през миналата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 112 проби на питейна вода от различни населени места в региона, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.