24 обекта са включени в списъка за капиталови разхода на Община Трън

24 обекта са включени в списъка за капиталови разхода на Община Трън

24 обекта, на обща стойност 2 330 300 лева, са  включени за тази година в списъка за капиталовите разходи на Община Трън.

Според кмета на пограничната община Цветислава Цветкова, въпреки че все още не е приет бюджетът на страната за 2023 г, би трябвало за тези проекти да няма проблем с финансирането. “Те ни дойдоха с писмо, придружено с решение на Министерския съвет и се надяваме за тях да няма проблеми при финансирането им. След приключването на всеки обект подаваме заявка за финансирането и до сега не сме имали проблеми. Ние организираме вече обществените поръчки за тях, защото те отнемат не малко време. Целта ни е да не изпуснем хубавото време за строителните дейности“, поясни кметът на Трън.

На въпроса- притеснява ли я като кмет фактът, че все още не е приет държавният бюджет, Цветислава Цветкова заяви: “Едва ли има кмет на община, който да не е притеснен от този факт. Надеждата ни е все пак този най-важен за страната ни нормативен акт да бъде приет, за да сме наясно какво ще правим през годината. Лошото е, че времето напредва, вече изтича и април. Знаете, че в трънско активните строителни дейности трябва да са приключили до октомври. Затова трябва да организираме навреме обявяването на обществените поръчки. Единственото, което ни успокоява е, че Общината няма дългове както към държавния бюджет, така и към доставчици“.