Възможностите за справедлив преход обсъждаха на форум в Перник

Възможностите за справедлив преход обсъждаха на форум в Перник

Перник бе домакин на Информационна кампания за възможностите за подкрепа по линия на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 и Фонда за справедлив преход, организирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Форумът бе открит от кмета на Община Перник Станислав Владимиров и зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева.

„Посоката на Европа е ясна. Тя ще става по-зелена и цената, която ще се плати в трите региона – Перник, Стара Загора и Кюстендил ще бъде висока. През Фонда за справедлив преход очакваме средствата да бъдат изразходвани по-най-добрия начин, за да постигнем и нужния ефект. Надяваме се голяма част от средствата от Фонда за справедлив преход да бъдат насочени към създаването на нови стопански единици, които се вписват в съвременните очаквания, нужни са средства за индустриални зони, както и за довеждаща инфраструктура към тях. Така ще можем да привлечем отговорни инвеститори, които да създадат работни места. Вярвам, че в обозримото бъдеще Перник ще стане един от най-добрите градове за живеене в България. За това работим“, сподели Владимиров.

Кметът на Перник подчерта и близостта на общината със София. „Можем да ползваме огромния потенциал на столицата. Подобряването на транспортната свързаност е от изключителна важност. Така работещите и в двата града ще могат лесно да достигат до работните си места“, каза още Станислав Владимиров. Той заяви, че е нужно правителството, ЕК и работните групи към комисията да работят заедно и в добър диалог, за да може трите региона да получат най-добрата алтернатива за своето бъдещо развитие.

Чрез директна онлайн връзка по време на събитието, представители на Европейската комисия презентираха Фонда за справедлив преход и Териториалните планове за справедлив преход пред присъстващите. По време на форума бе дискутирано и текущото състояние на Териториалните планове за справедлив преход в България, обхватът на мерките за подкрепа предвидени в рамките на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, както и планираните инвестиции.