Обсъдиха касовото изпълнение на бюджет 2022 на община Перник

Обсъдиха касовото изпълнение на бюджет 2022 на община Перник

Проведено бе обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на община Перник за 2022 година. Общата сума на бюджета за миналата година е 160 537 512 лв. От тях  91 898 892 лв. са държавни дейности и 68 638 620 лв. са местни дейности.

В приход в бюджета на общината са постъпили 116 727 978 лв. , от които 74 070 894 лв. са държавни и 42 657 084 лв. са общински приходи.

Общината ползва два кредита от фонд „Флаг“ за финансиране на дейности по оперативни програми. Единият е за изграждане на регионална система за управление на отпадъци и е на стойност 2 059 848 лв. Крайният му срок на погасяване е 25 декември догодина. Към 31 декември 2022 година непогасената част от кредита е 444 848 лв.

Вторият заем е на стойност 500 000 лв. и обезпечава собственото участие на общината в проекта за интегриран градски транспорт. Той трябва да бъде погасен до 30 юни 2030г. Към края на миналата година за плащане остават 385 595 лв.

Община Перник ползва и три кредита от „Фонд за устойчиви градове“ – за обновяване на Двореца на културата, за преодоляване на последствията от пандемията с КОВИД-19 и за рехабилитация на улици и изграждане на инфраструктурни обекти.  Те са на обща стойност 5 498 258 лв. , като е усвоен изцяло само кредитът за преодоляване на последствията от кризата с коронавируса.

Община Перник няма задължения по договори за финансов лизинг. Тя обаче ползва временен безлихвен заем от републиканския бюджет на стойност 4 200 000 лв.

Съгласно решение на Общинския съвет в изпълнение на проекта за интегриран градски транспорт е предоставен временен безлихвен заем от бюджета на общината в размер на 1 219 843 лв. Към 31 декември 2022 г. остатъчният размер на дълга е 252 050 лв.