Закриват социална услуга в радомирско село заради липса на ползватели

Закриват социална услуга в радомирско село заради липса на ползватели

Да бъде прекратена социалната услуга „Дневен център за стари хора“ в радомирското село Извор, предлага кметът на общината Пламен Алексиев. Докладната трябва да бъде разгледана на заседанието на Общинския съвет, което ще се проведе на 25 април.

Социалното заведение е с 19 места и предоставя комплекс от услуги в подкрепа на възрастните хора. В дейността си структурата акцентира върху преодоляване на изолацията на хора от третата възраст чрез създаване на условия за тяхното интегриране в обществото.

В началото на 2020 г. дейността на центъра е била преустановена временно поради създалата се епидемична обстановка вследствие разпространението на COVID-19. Посещенията на потребителите са спрели в продължение на две години. По време на пандемията някои са боледували тежко, други са починали, трети съвсем са ограничили контактите си. От началото на 2022 г. дейността на центъра е възстановена, но няма желаещи да го посещават.

Миналата година са инициирани три кампании за набиране на потребители на услугата със съдействието на кметове и кметски наместници. Акцията не е дала очаквания резултат.