Новоназначеният директора на ЮЗДП се срещна с директорите на горските и ловните стопанства

Новоназначеният директора на ЮЗДП се срещна с директорите на горските и ловните стопанства

Директорът на Югозападното държавно предприятие инж. Благой Милев проведе работна среща с директорите на териториалните поделения.

На опознавателната среща директорите на горски и ловни стопанства го запознаха с актуалната работна обстановка по места. Инж. Милев представи приоритетите на своята работа и начерта краткосрочните задачи, по които ще се работи. Директорът на ЮЗДП каза още, че ще работи в тясно сътрудничество с териториалните ръководители и ще поддържа комуникация с тях по всеки възникнал проблем.