Почти 6 милиона тона пшеница, царевица и слънчоглед стоят по родните складове

Почти 6 милиона тона пшеница, царевица и слънчоглед стоят по родните складове

Наличните складови запаси от пшеница, царевица и слънчоглед към края на март достигат близо 6 млн. тона (5 943 940), което се случва за първи път броени месеци преди новата жътва.

Тези данни са представени пред вчерашния Консултативен съвет по зърното, проведен в Министерството на земеделието. Разбивката по култури е както следва – 3 070 102 тона пшеница, 1 555 405 тона царевица и черен маслодаен слънчоглед – 1 318 433 тона, пише Sinor.bg.

Мерките, предприети до момента от служебния кабинет, от вчерашното заседание става ясно, че България е в режим на очакване нещо да се подобри. Страната ни настоява за допълнителна защита от ЕК за българските земеделски производители, извън вече одобрените 16,75 млн. евро от кризисния резерв, с които ще се обезщетят зърнопроизводителите. Фермерите са изчислили, че тази помощ е под 1 лев на декар, с което не може да се покрият огромните разходи. Засега себестойността за отглеждането на пшеницата достига 280 лв. на декар.

Участниците в Консултативния съвет са запознати с обзор за тенденциите на вътрешния и международния зърнен пазар, както и с актуална информация за състоянието на посевите у нас след обследване, проведено в периода 24-30 март. Засетите площи с есенни култури през 2022 г. включват 11 843 070 дка пшеница, 1 156 120 дка ечемик, 75 140 дка ръж и 130 790 дка тритикале. От засетите 1 039 550 дка рапица заради неравномерните валежи са пропаднали 86 590 дка.

Оценката на моментното състояние на обследваните посеви е „добра“ до „много добра“ за 83% от площите с пшеница (аналогично спрямо 2022 г. – 84%) и при ечемика 81%, аналогично спрямо 2022 г. Фитосанитарното състояние на обследваните посеви също се определя като „добро“. През следващите месеци, при подходящи агрометеорологични условия, подхранване на посевите и провеждане на растителнозащитните мероприятия, се очаква нормално развитие на есенниците. Предвид сегашното състояние на посевите с пшеница и ечемик, се очаква много добра зърнена реколта през 2023 г.