Усилена работа за изграждането на индустриалните зони

Усилена работа за изграждането на индустриалните зони

Министерството на иновациите и растежа е най-активното ведомство по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост. Този месец отваряме за кандидатстване пета процедура – за развитие на индустриалните зони и паркове в България. Работим приоритетно, на пълни обороти, като успяхме да начертаем истинска стратегия, без да правим нещата на парче, с ясна визия за подкрепа на българската икономика. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев на организираната от МИР национална среща „Индустриалните зони – растеж за общините и регионите“, на която присъстваха близо 200 представители на местната власт и заинтересовани страни от цяла България. Събитието се проведе в София Тех Парк във връзка с предстоящото кандидатстване по една от най-важните процедури от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) – за развитие на индустриалните зони и паркове в страната.

„С усилията на министри от Служебния кабинет, на вицепремиера Пеканов, областни управители, колеги от министерството, всички заинтересовани страни, успяхме да създадем предпоставки да се привлекат в България големи ключови международни инвеститори чрез една много ясна визия и стратегия към подкрепа на индустриалните зони у нас“, каза още министър Пулев.

По думите му, бюджетът на процедурата е 212 млн. лв., като минималният размер на безвъзмездната помощ за проект е 1 млн. лв. По мярката ще могат да кандидатстват оператори на всички индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап на развитие по четири направления – довеждаща инфраструктура, вътрешна за зоната инфраструктура, сгради за научно-изследователска дейност и изграждане на екоинфраструктура като например зарядни станции за електромобили. Общественото обсъждане приключи на 23 март.

Министърът на иновациите и растежа заяви, че благодарение на безпрецедентната информационна кампания, която МИР проведе във всяка област на страната относно възможностите за кандидатстване по Плана за възстановяване, родните фирми са разбрали посланието, че той е отворен и работи. „Когато влязох на 2 август в кабинета на министерството имаше една отворена процедура, а Планът бе една черна информационна дупка. Едва 4 проекта бяха подадени, а това не беше приемлив резултат за нас“, категоричен бе Пулев. По думите му, по първите две отворени процедури са подадени 10 200 проекти предложения. В момента се сключват договорите за изплащане на средствата на първите 953 подкрепени по ПВУ и първата процедура за „Технологична модернизация“, като същото предстои и за одобрените 1 599 фирми по втората за „ИКТ решения и киберсигурност“, посочи министърът. Той припомни, че до 15 май продължава и кандидатстването по мярката за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ за изграждане на фотоволтаични панели. Бюджетът по нея е 200 млн. лв., като финансовата помощ е от 75 000 лв. до 1 млн. лв. в зависимост от проекта. В петък, 7 април, бе обявена и четвъртата процедура за кандидатстване за подкрепа на иновативни компании с „Печат за високи постижения“, получен от Европейската комисия. Чрез нея ще бъдат инвестирани общо 118,5 млн. лв., с които ще се подкрепят компании, които разработват рискови нови технологии, продукти и услуги, като всеки проект може да получи до 2,5 млн. лв.

„Служебният кабинет успя да докаже, че е кабинет на действието и ускорението. Когато започнахме работа, заварихме 0 одобрени европрограми за 0 нула лева на ниво държава. За 5 месеца, с ясна политическа воля и налагане на точни приоритети и в условия на приемственост, успяхме да осигурим 10 от 10 одобрени програми за 20 млрд. лв.“, изтъкна Пулев по отношение на осигуряването на ключовия за България ресурс. По думите му, приносът на МИР е сериозен, от 0 одобрени европрограми до 2 за над 5 млрд. лв.