Местният парламент на Брезник реши как да се използват парите от отчисленията за РИОСВ

Местният парламент на Брезник реши как да се използват парите от отчисленията за РИОСВ

Община Брезник ще изразходва тази средствата за отчисления и обезпечения, които прави към РИОСВ по Закона за управление на отпадъците за 2023г. Това реши местният законодателен орган в общината. На провелата се по този въпрос извънредна сесия на Общинския съвет, екологът на Общината Детелина Виденова подчерта, че в докладната е описано подробно кое позволява начина на харчене на тези отчисления. Според нея, законодателят позволява средствата да бъдат изразходвани за нещо друго, свързано с дейността. Прогнозно, за година, се акумулират около 180 000 лева от отчисленията за РИОСВ. Общинската управа на града е взела решение да прехвърли полагащите се средства от направените отчисления за закупуване на съдове за смет. Малка част от парите ще се използва за назначаване на хора за сметосъбирането.

На сесията бе взето решение 70 000 лева от тези отчисления, да бъдат заделени за закупуването на съдове за смет, поради голямото количество на съдове, които са за бракуване. 1 500 лв. ще се използват за закупуване на инвентар. 11 000 лева ще бъдат заделени за наемането на  безработни лица за сметосъбирането, поради високото ниво на безработица, което е регистрирано в момента в общината, на фона на областта- 25%. Според общинската управа на Брезник, в случая се търси първо социалният ефект- наемането на безработни лица, а след това и подобряване на качеството на услугата сметосъбиране.