Пернишка гимназия е сред първите въвели дуално обучение

Пернишка гимназия е сред първите въвели дуално обучение

1504 професионални паралелки ще бъдат разкрити през учебната 2023/24 година, което е над 60 на сто от всички. Това става ясно от предложения от регионалните управления на образованието държавен план-прием след 7 клас.

Общият брой професионални и профилирани паралелки през новата учебна година ще е близо 2500, а учениците в тях ще бъдат почти 65 000.

Очаква се гимназистите в професионалните паралелки да бъдат над 39 000, а тези в профилираните – близо 26 000.

За следващата учебна година се планират общо 1477 стем-паралелки. От тях професионалните ще са 953, а профилираните – 524.

Паралелките по защитени специалности от професии са 52.

Планираните паралелки с дуално обучение са 122. За първи път такова обучение въвеждат Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ в Перник по професия „химик-технолог“ и по професия „машинен оператор“, и Средно училище „Христо Ботев“ в Белоградчик по професия „техник-технолог“ в хранително-вкусовата промишленост.