Пожарната с мерки за безопасност по време на Великден

Пожарната с мерки за безопасност по време на Великден

Предстои църковния празник „Възкресение Христово“ (Великден). Във връзка с празника, много граждани ще посетят църкви, манастири и параклиси.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник извърши проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в 25 бр. църкви, манастири и параклиси, които ще функционират на територията на областта. При проверките не са констатирани нарушения на противопожарните изисквания (с изключение на един манастир, където от органите на „Пожарна безопасност и защита на населението“ е връчено  писмено разпореждане за извършване на техническо обслужване на наличните пожарогасители). Дадени са указания на църковните служители за ограничаване на предпоставките за възникване на пожари в тези обекти.

За предотвратяване на риска от възникване на пожари, запазване на  живота и здравето на хората и имущество им, от пожарната препоръчват:

•Поставяйте горящи свещи само на безопасни места, върху негорими подложки и на разстояние от горими материали !

•Употребявайте свещи на недостъпни за малки деца и домашни любимци места!

•Пазете косата и дрехите си когато палите свещ ! Мислете за своята безопасност и тази на хората около вас !

•Когато излизате от вкъщи, се убедете, че не сте оставили горящи свещи !

•Абсолютно е недопустимо безразборното изхвърляне на горящи свещи и клечки кибрит !

При пожар незабавно се обадете на телефон 112.

За правилното си поведение  при пожари, бедствия и  извънредни ситуации, населението може да се информира на страницата на ГДПБЗН в сайта на МВР (http://www.nspbzn.mvr.bg), информационния сайт (http://pojarna.com) и на страницата на ОДМВР-Перник в сайта на МВР /http://www.mvr.bg/.