Повече от месец Бюрото по труда търси 30 медици за Перник!

Повече от месец Бюрото по труда търси 30 медици за Перник!

След като две поредни седмици предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места  намаляваха, то през изминалата седмица те намаляха се увеличиха със 7  и станаха 301. Добрата новина е, че предлаганите свободни работни места за безработните висшисти се увеличиха само с 4 и станаха 54.

В момента на трудовата борса в Перник са актуални 10 машинни оператори за Перник, 20 продавач-консултанти за Перник, 10 машинен оператор на фармацефтични продукти за Перник, 10 заварчици също за Перник,  10 шивачи, 15 медицински сестри в Перник.

Освен това, през отминалата седмица на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари, бармани, машинни оператори, готвачи в заведение за бързо хранене, салонни управители,  заготвител на активна маса, електрозаварчици, бояджии промишлени изделия,  лаборанти, биолози, химик-аналитици, шофьори на автобус, началник на смяна, машинен оператор, машинни оператори обработване на метал, техник-механици,  обслужващи бензиностанция- газостанция, санитари, електромонтьори, шлайфисти, контрольор по качеството, работници обслужващи спомагателни съоръжения, работници в строителството,  обслужващ работник в промишлено производство, шлосери, медицински лаборанти, крупие, машинни оператори, кредитен специалист банка, комплектовачи, оптик-оптометрист, акушерки, обслужващ кулинарен щанд, чистач-хигиенисти, касиер, месач, пекар, оператор сигурност, пещар, разливачи на метал,  склададжия, шофьори на товарен автомобил, болногледачи, домашни помощници, общ работник, шофьор на тежкотоварен автомобил, кондуктори, миячи на превозни средства, работници за поправка на джанти и гуми, водач на мотокар, машинен оператор за опаковане, обслужващи работници в промишлено производство, машинисти на многокофов багер, експедитори на стоки и товари, почиствач на метални отливки, монтажници на метални конструкции, работник спомагателни шивашки дейности, работници стоманобетонни конструкции и изделия, инженер-конструктори, чистачи производствено оборудване, работници строителство/ремонт и поддържане на ПЖПС съоръжения, машинист на пътно-строителни машини, главен юристконсулт- държавен служител, полировач на метал, куриери, шивачи, работници в кухня, електромонтьори, кранисти, анализатори в лаборатория, дефектоскопист, зидар на пещи, резач на метал, кофаджии, инженер-механик, инженер-производство, инженер-механик, електрошлосери, механошлосери, специалисти активиране, пакетировачи, работници-озеленяване, медицински лаборанти,

 През изминалата седмица на трудовия  пазар в региона преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях за обслужващите дейности. С настъпването на пролетта се наблюдава активизиране на трудовия пазар в региона. Доказателство за това е фактът, че след като две поредни седмици свободните места намаляваха, то през изминалата те се увеличиха и станаха 301. Повече от месец на трудовата борса в Перник се предлагат над 50 свободни места за безработни висшисти. От тях  над 30 са за лекари, медицински сестри и акушерки, при това всички са за Перник.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 247свободни места и 54 за безработни висшисти..