РЗИ – Перник обръща внимание на освидетелстваните лица, срокът на чиито решения изтича!  

РЗИ – Перник обръща внимание на освидетелстваните лица, срокът на чиито решения изтича!  

Регионалната картотека на медицинската експертиза /РКМЕ/ при  РЗИ – Перник уведомява с писма с обратна разписка всички лица, на които предстои редовно преосвидетелстване от ТЕЛК, четири месеца преди изтичане валидността на последното експертно решение. Това информираха от Здравната инспекция.

От там поясниха, че в писмото се дава информация за необходимите документи, които трябва да бъдат представени в РКМЕ – направление от личния/лекуващ лекар или протокол на ЛКК и медицинска документация, доказваща здравословното състояние.

При издаване на медицинско направление/протокол от ЛКК данните се въвеждат от личния лекар или ЛКК в Информационната база данни (ИБД) и се изпращат до РКМЕ по електронен път. Регистрираното в ИБД медицинско направление/протокол от ЛКК се отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето, което ги подава лично в РКМЕ.

От РЗИ напомнят на всички освидетелствани лица, че за да не се допуска забавяне при преосвидетелстването им, което може да доведе до прекратяване действието на изтеклите експертни решения и до лишаване на тези лица от социална подкрепа, включително и асистентска подкрепа до влизане в сила на ново експертно решение, е необходимо документите за преосвидетелстване да се подават във възможно най-кратки срокове след получаване на уведомителното писмо от РКМЕ. При положение, че има неясното относно изискваните документи, експертите на РЗИ могат да предоставят необходимите разяснения.