Българският щанд привлече вниманието на най-голямото ловно изложение в Гърция

Българският щанд привлече вниманието на най-голямото ловно изложение в Гърция

При изключителен интерес преминава тридневното ловно изложение в Атина. На него има и български щанд, организиран от Министерството на земеделието.

Посетителите могат да се запознаят с възможностите за организиран лов в ловните стопанства и ловните сдружения в България. Служители на Югозападното държавно предприятие посрещат посетителите и им дават информация. Интересът на гърците към лова в България датира от повече от 20 години. Предпочитат лова на птици – фазан, яребица, гургулица и бекас. Най-често гостите ловуват в Южна България, по поречието на Струма и Места, както и в Тракийската низина.

От останалия дивеч предпочитат да ловуват зайци. Най-голямото ловно изложение в Гърция се посещава средно от 80 000 до 100 000 души всяка година. Тази година български ученици от училище „Свети Свети Кирил и Методий“ в Атина поздравиха с народни изпълнения посетителите.