23 % от жилищните сгради в региона са съсредоточени в община Радомир

23 % от жилищните сгради в региона са съсредоточени в община Радомир

В община Радомир се намират 23 на сто от жилищните сгради в Пернишка област, съобщиха от администрацията. Четиридесет на сто от тях са изградени в общинския център Радомир. Преобладават тухлените сгради, които са 84 процента от всички жилищни сгради. Стоманобетонните и панелни здания са едва 5 процента,  а другите видове сгради заемат дял от 11 процента. Жилищният фонд в община Радомир е съставен най-вече от къщи, информира БТА.

По форма на собственост 96 на сто от жилищата в общината са частни на физически лица. В общинските жилища преобладават гарсониери и двустайни апартаменти. Състоянието им е крайно незадоволително, според местната управа. Интересът към наемане на общински жилища е голям. В момента са картотекирани 26 души, желаещи да се настанят.

Жилищният фонд в община Радомир е съставен от над 19 000 жилища, разпределени в повече от 15 300 сгради.